We werken op onze school op een manier waarbij kinderen werken in verschillend samengestelde groepen. Zo kunnen we goed inspelen op wat ze nodig hebben. Dit gebeurt in de ochtend door aandacht te geven aan taal, rekenen en lezen met verschillende activerende samenwerkingsvormen. Dit kan per vak/aandachtsgebied een andere groep zijn, want we sluiten zoveel mogelijk aan bij ieders onderwijsbehoefte.
Ook de afwisseling tussen schriftelijke en digitale werk- en verwerkingsvormen is erg belangrijk waarbij niet alleen kennis wordt opgedaan maar ook allerlei vaardigheden en strategieën worden (in)geoefend.

We hebben op school 4 zogenaamde domeinen. Dit is een samenstelling van de groepen 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6 en 7 en 8. Allerlei thema's, projecten en activiteiten worden in deze domeinen groepsdoorbrekend aangeboden waarbij we nog meer kunnen inspelen op talenten, interesses en mogelijkheden. Hierbij maken we ook gebruik van de (culturele) schoolomgeving. 

Daarnaast hebben we vakleerkrachten gymnastiek en muziek en hebben we regelmatig gastlessen.
De kinderen hebben dus naast de vaste gezichten van de eigen leerkrachten (die de kinderen het beste kennen en de ontwikkeling heel goed kunnen volgen) ook te maken met verschillende andere meesters en juffen. Het voordeel is dat we gebruik maken van de ervaring en specialismes van verschillende mensen.