educatief partnerschap

Ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk. Natuurlijk bij het helpen op onze school als het gaat om een activiteit, maar ook bij het meedenken en meepraten over de ontwikkeling en het beleid van de school. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Hoe ervaren kinderen en ouders de school ? Wat gaat er goed ? Wat zou er nog beter kunnen ? Zo krijgt de school gevraagd én ongevraagd input vanuit kinderen (de kinderraad) en ouders (vanuit de klankbordgroep en de medezeggenschapsraad), dat verstaan wij onder educatief partnerschap ! 2 voorbeelden van hoe wij betrokkenheid vormgeven zijn te zien op de website van Educatief Partnerschap.

http://educatief-partnerschap.nl/

Via bovenstaande link en de knop "themaportretten" zijn 2 filmpjes te zien waarbij school, kinderen en een ouder vertellen over het gebruik van de ClassDojo en onze portfoliogesprekken.